Project management

project management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Maar projectmanagement is ook het beheersen van kosten en het voorkomen van faalkosten.In dit dossier vindt u de handvatten hiervoor.

Bezuinigen op projectmanagement

[ C O L U M N ]    Lang geleden hoorde ik eens een definitie van een project. Een project is een op onduidelijke gebaseerde, voortdurend uitdijende hoeveelheid werk, waarvoor tenminste twee maal zoveel tijd en driemaal zoveel geld nodig is als oorspronkelijk werd begroot om uiteindelijk de helft van het resultaat te realiseren. Een beetje overdreven?

Checklists kwaliteitskosten

[ C H E C K L I S TDe checklists zijn bedoeld om u te helpen een start te maken met het in kaart brengen van de kwaliteitskosten. Natuurlijk zijn niet alle mogelijke kwaliteitskosten in de lijst opgenomen. Het betreft een reeks voorbeelden. U vindt ongetwijfeld nog andere voorbeelden. We hopen meta deze checklists een duwtje in de goede richting te geven. De checklists zijn dan ook bedoeld als ondersteuning bij het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg.

Wat kost kwaliteit?

We stellen wel eens dat kwaliteit geen geld hoeft te kosten. Doordat we kwaliteit leveren, blijven onze klanten tevreden en zullen ze niet naar de concurrent lopen. Aan de andere kant zullen klanten aan wie wij slechte kwaliteit leveren, ontevreden worden en wél naar de concurrent lopen. De conclusie is: kwaliteit kost geen geld; slechte kwaliteit echter wel. Slechte kwaliteit maken is dus kostbaar. Niet alleen omdat klanten weg kunnen lopen, maar ook omdat wij, in ons streven om onze klanten kwalitatief goede producten te leveren, onze producten moeten controleren of zelfs moeten repareren.

Prince2-projectmanagement

Prince2 is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Het artikel Prince2-projectmanagement beschrijft die methode. Allereerst wordt verteld hoe de methodiek is ontstaan. Vervolgens wordt beschreven wat de kenmerken van Prince2 zijn en wat het Prince2-model is.

Raadpleeg voor de Prince2-templates het artikel ‘Prince2-templates’. Daarbij wordt besproken wat het doel is van de templates en hoe die succesvol gebruikt kunnen worden aan de hand van tips en een checklist.